Riċerka dwar strutturi ta’ wirt storiku mill-Universita’ ta’ Malta

F’dawn l-aħħar ġimgħat kompliet il-koperazzjoni eċċellenti bejn il-Park Nazzjonali tal-Inwadar u l-Universita’ ta’ Malta. Studenti Maltin u Għawdxin tat-tielet sena mill-Fakulta’ tal-Wirt Mibni, taħt il-gwida tal-Professur Ruben Paul Borg, għamlu testijiet dwar l-istrutturi tal-konkrit rinforzat b’apparat avvanzat ta’ monitoraġġ fosthom l-ultrasoniku, radar li kapaċi jippenetra l-ħitan biex jinvestigaw ukoll l-istat tal-elementi li fihom il-binjiet, sew jekk huwiex konkrit u anki jekk huwiex metall.

Tul is-Sajf student universitarju Franċiż qatta’ xhur sħaħ iħejji d-disinji tekniċi ta’ struttura partikolari u anki parti mit-trunċiera tal-kavallieri, taħt il-gwida tal-Professur Borg. Iċ-ċerpersin tal-Park Nazzjonali tal-Inwadar, Dr. Steve Borg indirizza lill-istudenti dwar l-impenn tal-Bord tal-Governanza biex titkompla r-riċerka akkademika fil-park nazzjonali, li twassal għal aktar għarfien u apprezzament tal-wirt naturali u storiku, filwaqt li tenna xi twettaq mindu twaqqaf il-park fl-2016Fa

The Inwadar National Park Collective Exhibition

Twenty artists shall be featured in a collective exhibition opening on Friday afternoon. In the last few weeks these artists painted en plein within v...

See More

Arti fil-Park – Tlettax -il artist jesebixxu sitta u tletin xogħol li tpittru fil-Park Nazzjonali tal-Inwadar

Intemmet b'suċċess l-attivita' Arti fil-Park 21. Matul is-Sajf tal-2021 tlettax -il artista bbażati f'Malta pittru fil-beraħ għadd ta' xogħ...

See More

Completion of restoration of small scale coastal site at Inwadar

EAFRD co-financing The Inwadar project was implemented in line with one of the recommendations put forward in the management plan brief, b...

See More