Riċerka dwar strutturi ta’ wirt storiku mill-Universita’ ta’ Malta

F’dawn l-aħħar ġimgħat kompliet il-koperazzjoni eċċellenti bejn il-Park Nazzjonali tal-Inwadar u l-Universita’ ta’ Malta. Studenti Maltin u Għawdxin tat-tielet sena mill-Fakulta’ tal-Wirt Mibni, taħt il-gwida tal-Professur Ruben Paul Borg, għamlu testijiet dwar l-istrutturi tal-konkrit rinforzat b’apparat avvanzat ta’ monitoraġġ fosthom l-ultrasoniku, radar li kapaċi jippenetra l-ħitan biex jinvestigaw ukoll l-istat tal-elementi li fihom il-binjiet, sew jekk huwiex konkrit u anki jekk huwiex metall.

Tul is-Sajf student universitarju Franċiż qatta’ xhur sħaħ iħejji d-disinji tekniċi ta’ struttura partikolari u anki parti mit-trunċiera tal-kavallieri, taħt il-gwida tal-Professur Borg. Iċ-ċerpersin tal-Park Nazzjonali tal-Inwadar, Dr. Steve Borg indirizza lill-istudenti dwar l-impenn tal-Bord tal-Governanza biex titkompla r-riċerka akkademika fil-park nazzjonali, li twassal għal aktar għarfien u apprezzament tal-wirt naturali u storiku, filwaqt li tenna xi twettaq mindu twaqqaf il-park fl-2016Fa

Twenty artists shall be featured in a collective exhibition opening on Friday afternoon. In the last few weeks these artists painted en plein within various areas of the Inwadar National Park. The entrance is free. This exhibition is being organised through an initiative by the Inwadar Governance Board, within the Ministry for the Environment, Energy & Entreprise and hosted at Rudy Buhler Art – The Colour Project. Modern Art Gallery in Marsaskala. The exhibition is endorsed by Ambjent Malta.

...

See More

Arti fil-Park – Tlettax -il artist jesebixxu sitta u tletin xogħol li tpittru fil-Park Nazzjonali tal-Inwadar

Intemmet b'suċċess l-attivita' Arti fil-Park 21. Matul is-Sajf tal-2021 tlettax -il artista bbażati f'Malta pittru fil-beraħ għadd ta' xogħ...

See More

Completion of restoration of small scale coastal site at Inwadar

EAFRD co-financing The Inwadar project was implemented in line with one of the recommendations put forward in the management plan brief, b...

See More