Tħawwil ta’ siġar fil-Masġar ta’ San Anard

Wara li tlestiet il-fażi ta’ tindif f’parti mill-masġar ta’ San Anard, ingħata l-bidu ta’ tħawwil ta’ siġar u arbuxelli f’ Ġunju 2021. F’attivita’ b’rabta ma’ Jum l-Ambjent 21 tħawwlu mitejn siġra, fil-preżenza tal-Ministru Miriam Dalli. L-ispeċi li twaħħlu huma tal-ħarrub (Ceratonia siliqua), ballut (Quercus ilex), alaternu (Rhamnus alaternus), deru (Pistacia lentiscus) u żnuber (Pinus halepensis. Din kienet fażi oħra fil-proċess kontinwu ta’ restawr ekoloġiku ta’ dan il-masġar, li kien ilu mitluq għal kważi ħamsin sena. Il-proċessi mit-twaqqif tal-Park Nazzjonali fl-2016 kienu studju xjentifiku minn botanista ewlieni tal-istat tal-masġar, l-ispeċi indiġeni u aljeni invażivi fih, l-imkejjen preċiżi fejn kien hemm munżelli ta’ terrapien, strutturi u skart muniċipali, kif ukoll il-metodu ta’ kif għandu jibda r-restawr ekoloġiku. Wara li dan l-istudju ġie approvat mill-ERA, bdew jiġu implimentati l-miżuri, li kienu jinkludu t-tneħħija bi pjan metodiku tal-iskart (fil-parti l-kbira ħġieġ, plastik u ħadid li ġew irriċiklati. Wara bl-użu ta’ inġenji apposta tneħħew mill-masġar ta’ madwar tlett mija u tletin tunnellata ta’ skart tal-kostruzzjoni. Siġar li kien ilhom mejtin ħafna snin bdew jitħaxxilfu u minflokhom bdew jitħawwlu siġar indiġeni. Dawn jiġu msaqqija regolarment minn Parks Malta.

Fil-Ħarifa li ġejja se jitkompla l-proċess ta’ tħawwil ta’ siġar fil-masġar. Bħalissa qed issir it-tħejjija għal din l-attivita’.

 

Twenty artists shall be featured in a collective exhibition opening on Friday afternoon. In the last few weeks these artists painted en plein within various areas of the Inwadar National Park. The entrance is free. This exhibition is being organised through an initiative by the Inwadar Governance Board, within the Ministry for the Environment, Energy & Entreprise and hosted at Rudy Buhler Art – The Colour Project. Modern Art Gallery in Marsaskala. The exhibition is endorsed by Ambjent Malta.

...

See More

Riċerka dwar strutturi ta’ wirt storiku mill-Universita’ ta’ Malta

F'dawn l-aħħar ġimgħat kompliet il-koperazzjoni eċċellenti bejn il-Park Nazzjonali tal-Inwadar u l-Universita' ta' Malta. Studenti Maltin u Għa...

See More

Arti fil-Park – Tlettax -il artist jesebixxu sitta u tletin xogħol li tpittru fil-Park Nazzjonali tal-Inwadar

Intemmet b'suċċess l-attivita' Arti fil-Park 21. Matul is-Sajf tal-2021 tlettax -il artista bbażati f'Malta pittru fil-beraħ għadd ta' xogħ...

See More