Inwadar National Park status upgraded to SAC

Il-Park Nazzjonali tal-Inwadar ġie ddikjarat bħala Żona Speċjali ta’ Konservazzjoni ta’ Importanza Nazzjonali, permezz tal-Avviż Legali 162 tal-2019, u għaldaqstant issa jagħmel parti min-nisġa ekoloġika nazzjonali ta’ Malta, b’segwitu tal-Att tal-Ħarsien tal-Ambjent (Kap. 549) tal-Liġijiet ta’ Malta.

Dan ifisser li xi attivitajiet fil-konfini tiegħu jeħtieġu awtoriżazzjoni minn qabel mingħand l-Awtorita’ tar-Riżorsi u l-Ambjent (ERA), biex tiġi assigurata l-konservazzjoni tal-bijodiversita’ u r-riżorsi naturali tal-park.

Jista’ jsir kuntatt mal-ERA fuq [email protected] Tista’ żżur is-sit elettroniku tagħhom fuq era.org.mt

 

The Inwadar National Park is also designated as a Special Area of Conservation (SAC) of National Importance through Legal Notice 162 of 2019 and therefore also forms part of Malta’s National Ecological Network, in line with the Environment Protection Act (Cap. 549).

This means that certain activities within the site require prior authorisation from the Environment and Resources Authority (ERA), so as to ensure conservation of the biodiversity and natural resources of the Park.

ERA can be contacted on: [email protected] Their official website is era.org.mt

 

 

 

Arti fil-Park – Tlettax -il artist jesebixxu sitta u tletin xogħol li tpittru fil-Park Nazzjonali tal-Inwadar

Intemmet b'suċċess l-attivita' Arti fil-Park 21. Matul is-Sajf tal-2021 tlettax -il artista bbażati f'Malta pittru fil-beraħ għadd ta' xogħ...

See More

Completion of restoration of small scale coastal site at Inwadar

EAFRD co-financing The Inwadar project was implemented in line with one of the recommendations put forward in the management plan brief, b...

See More

Tħawwil ta’ siġar fil-Masġar ta’ San Anard

Wara li tlestiet il-fażi ta' tindif f'parti mill-masġar ta' San Anard, ingħata l-bidu ta' tħawwil ta' siġar u arbuxelli f' Ġunju 2021. F'attivit...

See More